• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

ОТНОСНО ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат

Във връзка с  наблюдаваното понижение на заболяемостта от грип и ОРЗ  за периода 11.01. – 17.01.2017 г. на територията на област Монтана – 107 случая (заб. 284,27 %000) срещу 248 случая (заб. 658,87%000) celebrity porn за периода 02.01.2017 г. – 08.01.2017 г., се отменя обявената епидемична обстановка по отношение грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на областта, считано от 18.01.2017 г.

Във mobile teen porn връзка с горното е Teen Porn издадена заповед на директора на РЗИ – Монтана № РД – 19 – 27/18.01.2017 г.

От gay bareback sex изследваните 12 бр. лица от гр.Монтана с признаци на ОРЗ и грип, изследвани в Националната референтна лаборатория, при 5 се доказа грипен вирус тип А ( H3N2).

Доказаните naked celebrities случаи са от следните възрастови групи: 5-14 г. – 3 сл., 15-29 г. – 1 сл. и 30-64 г. – 1 сл.

Прилагане naked celebrities на Регламент (ЕС) № 98/2013

Е-мейл Печат

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) hentai porn pics № 98/2013, когато gaysex са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

 

Указанияна Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсоритевъв връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Листовка 1

Листовка 2 

 

 

 

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат

В периода 26.12.2016 г. – 01.01.2017 г. на територията на обл. Монтана се наблюдава рязко покачване на случаите на заболявания от грип и ОРЗ – 163 случая (433,05 %00).  Най-засегната е възрастова група 0- 4 год. – заболяемост 1309,52%00, следвана от възрастова група 5-14 год. – заболяемост 795,76%00.

За сравнение, в периода 19 – 25.12.2016 г. (седмица 51) са регистрирани 77 случая – заболяемост 204,57%00.

Във animated porn връзка с гореизложеното, РЗИ-Монтана обявява грипна епидемия на територията на област Монтана, считано от 03.01.2017 г. до нормализиране на обстановката, с влизане в сила на мероприятията от Оперативения план за борба с грип и ОРЗ през епидемичния период.

продължава>