• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

Име, презиме и фамилия

основания за недопускане

 Мариана Асенова Киркова

 Нарушение на чл. 17, ал. 3 от НПКДС

 

Настоящия СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., hentai porn pics на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

Последно променен на Понеделник, 18 Декември 2017 11:14

СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Борислав Валериев Христов

2.     Анжелина Лъчезарова Димитрова

3.     Антонина naked celebrities Александрова Петкова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на  28.12.2017 г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

Настоящия СПИСЪК на Teen Porn допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., naked celebrities на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

Последно променен на Понеделник, 18 Декември 2017 11:20

ОТЧЕТ За извършените animated porn дейности по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 - Област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на Заповед  № РД 01-144/07.04.2017. на министъра на здравеопазването бяха организирани и изпълнени дейности от Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г. които може да видите ТУК