• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

14 ФЕВРУАРИ 2017 - ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ И ВИНОТО

Е-мейл Печат

14 02 2017За Teen Porn 14 поредна година стартира Вторият етап на Националната антиспин кампания от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването.

По gay bareback sex данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” Министерство  на здравеопазването от началото на годината до 01.02.2017г. са открити нови 13 ХИВ- серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са официално 2 487 лица.

продължава>

На вниманието на медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата в област Монтана

Е-мейл Печат

lekarВ изпълнение на чл. 11 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, медицинският специалист извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ в отдел Държавен здравен контрол, дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Монтана. За целта е необходимо да попълните приложените схеми за анализ:

Допълнителна naked celebrities информация и подробни указания за попълване на схемите за анализ може да получите от главен инспектор Петя Кирилова на телефон 096/ 391739; 0882301064.

ОТНОСНО ОБЯВЕНАТА ГРИПНА hentai porn pics ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат

Във връзка с  наблюдаваното понижение на заболяемостта от грип и ОРЗ  за периода 11.01. – 17.01.2017 г. на територията на област Монтана – 107 случая (заб. 284,27 %000) mobile teen porn срещу 248 случая (заб. 658,87%000) naked celebrities за периода 02.01.2017 г. – 08.01.2017 г., се отменя обявената епидемична обстановка по отношение грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на областта, считано от 18.01.2017 г.

Във връзка с горното е gaysex издадена заповед на директора на РЗИ – Монтана № РД – 19 – 27/18.01.2017 г.

От изследваните 12 бр. лица от гр.Монтана с признаци на ОРЗ и celebrity porn грип, изследвани в Националната референтна лаборатория, при 5 се доказа грипен вирус тип А ( H3N2).

Доказаните naked celebrities случаи са от следните възрастови групи: 5-14 г. – 3 сл., 15-29 г. – 1 сл. и 30-64 г. – 1 сл.