• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам mobile teen porn Ви, че В РЗИ – Монтана е получено План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 год.

Планът и образци на заявките за обучение може да намерите и на Интернет – страницата на Медицински факултет – София, в раздел СДО.

Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg.

Допълнителна информация може да получите в кабинет 112 на РЗИ – Монтана и на телефон 096/388320.

Желаещите celebrity porn да участват в курсово обучение, следва да изпратят попълнени заявки за обучение в срок до 30.07.2018 год. в РЗИ – Монтана.

 

Дирекция animated porn «Медицински дейности»

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ИНСПЕКТОР отдел ДЗК, дирекция ОЗ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

20 naked celebrities май - Международен ден за съпричастност с болните от СПИН

Е-мейл Печат ПДФ

20.05.2018Всяка година през третата неделя от месец май се отбелязва Международният ден gay bareback sex за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН под мототоПодготовката naked celebrities за бъдещето се основава на опита ни от миналото!“. Денят naked celebrities за съпричастност е важен знак за солидарност по всички континенти и символизира надеждата за новите поколения.  

продължава>

Страница hentai porn pics 1 от 132