• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Информация за радиологични показатели на водата за питейно-битови цели в област Монтана за второто тримесечие на 2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

Контролът celebrity porn по радиологични показатели на водата (естествен animated porn уран и  обща бета - радиоактивност) за питейно-битови цели от област Монтана се извършва в лабораторията на отдел „Радиационен контрол“ към  Дирекция „Обществено здраве“ на РЗИ – Враца.

През gaysex второ тримесечие на 2017г. са взети и изследвани 5 проби води от следните населени места на територията на област Монтана: с. Смоляновци, с. Долна Рикса, гр. Чипровци, с. Клисурица и с. Мартиново.

Всички gay bareback sex изследвани проби са без отклонения т.е. няма здравен риск и опасност за населението на област Монтана.

mobile teen porn Кой през 2017 година подлежи на задължителна реимунизация против тетанус и дифтерия!

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно Имунизационния календар на Република България през 2017 год. на задължителна реимунизация срещу тетанус и дифтерия подлежат родените през 1932г.; naked celebrities 1942г; 1952г.; 1962г.; 1972г.; 1982г.; 1992г.; 2000г.. Ваксините са осигурени безплатно от Министерството на здравеопазването. Реимунизацията се извършва от личния лекар и от него можете да получите повече информация. 

Важна информация за ОПЛ и родителите

Е-мейл Печат ПДФ

Важна информация за ОПЛ и родителите относно изпълнението на здравните дейности по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017 - 2020 г.

 

С naked celebrities Решение №1 от naked celebrities 5 януари 2017г. на Министерския съвет на Република България е приета Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017 - 2020 г.

Ваксините и дейностите по поставянето им, осигуряващи изпълнението на здравните дейности по Националната програма, се предписват, прилагат и заплащат в изпълнение на сключените между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ договори по чл.59, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Последно променен на hentai porn pics Петък, 16 Юни 2017 18:49 продължава>