• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

zdravoslovno sastoqnieВ изпълнение на чл. 11 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, медицинският специалист извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ в отдел Държавен здравен контрол, дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Монтана. За целта е необходимо да попълните приложените схеми за анализ:

продължава>

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Във връзка с писмо от „Новартис България” ЕООД, Ви информираме:

От 5 февруари 2018 г. Новартис разкрива информационна телефонна линия за пациенти, които не могат да открият в аптечната мрежа предписаният им лекарствен продукт на компанията.Системата покрива над 3 500 аптеки в цялата страна. Целта е да информира пациентите за най-близката аптека, в която могат да открият предписаните им медикаменти.

Телефонната линия дава информация само за лекарствени продукти на фирма Новартис!

Националният animated porn номер е 0700 180 95 с цена на разговора според тарифния план на съответния оператор.

ОТ 12.02.2018 ГОДИНА СЕ ОТМЕНЯ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Във gaysex връзка с наблюдаваното понижение на заболяемостта от грип и ОРЗ  за периода 05.02. – 11.02.2018 г. на територията на област Монтана 53 случая (заб. 136.53 %000) срещу 229 случая (заб. 589,90%000) mobile teen porn за периода 29.01.2018 г. – 04.02.2018 naked celebrities г. и Заповед РД-19-89/12.02.2018 hentai porn pics г. на Директора на РЗИ – Монтана, се naked celebrities отменя обявената епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на областта, считано от 12.02.2018 г.

От изследваните в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗносогърлени gay bareback sex секрети на 9 лица от гр.Монтана , с клинични признаци на грип и ОРЗ, при 5 е доказан грипен вирус от naked celebrities тип В (Yamagata).

Потвърдените celebrity porn лабораторно случаи на грип са от следните възрастови групи:

-  5 - 14 г. – 2 случая;

- 15- 29 г. – 2 случая;

- 30- 64 г. – 1 случай.