• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Актуална информация за регистрираните случаи на грип и ОРЗ за регион Монтана в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България

Е-мейл Печат ПДФ

През седмица №0(07 – 13.01.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е 70.71на celebrity porn 10 000 души (68.18за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 3960  лица от всички възрастови групи през 2-ра седмица са регистрирани 28 случая на ОРЗ (за предходната седмица 27).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (235,29), следвана от възрастовата група 5-14 г. (204,60).

През седмица № 2 в hentai porn pics Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR  са изследвани 116 проби Teen Porn от пациенти с грипоподобна симптоматика от страната. Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 44 от изследваните пациенти, при 7 е доказан грипен вирус от субтип A/H3N2.

Обявление за naked celebrities провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА naked celebrities ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед gaysex № РД–15081/10.01.2019 г на gay bareback sex директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”

naked celebrities Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА mobile teen porn ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15082/10.01.2019 г на animated porn директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”

Страница 1 от 154