• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Информация за качествата на питейната вода за община Вълчедръм

Е-мейл Печат ПДФ

Във gay boy porn връзка с провеждания мониторинг на питейната вода в област Монтана на 25.04.2018 г. се извърши пробонабиране на вода за питейно-битови нужди в селата Златия, Разград и Ботево, Община Вълчедръм.

При извършения лабораторен анализ на водните проби от централното водоснабдяване на горецитираните населени места се установи, че съдържанието на хром във водата е 128 µg/l – за с. Златия, 75 µg/l– за с. Разград и 58 µg/lза с. Ботевопри норма на показателя 50µg/l, naked celebrities видно от Протокол № 392/ 08.05.2018 г., Протокол № 393/ 08.05.2018 г. и Протокол 394/ 08.05.2018 г.

продължава>

Справка за качеството на водите

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.04.2018 г.  ДО  30.04.2018 г.

 

 

 

10 май Anal Porn – Световен ден, посветен на инициативата на Световната здравна организация „Движението – това е здраве”

Е-мейл Печат ПДФ

Датата 10 май се обявява за Световен ден, посветен на инициативата на Световната здравна организация (СЗО) „Движението – това е здраве”.

Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до заболяване и смърт. Според СЗО тенденцията се наблюдава както в развитите, така и в развиващите се страни и се дължи на начина на живот на модерното общество, съпроводен с намалена физическа активност, нездравословно хранене, повишаване  употребата на алкохол и тютюнопушене.

продължава>

Страница 5 от 135