• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

15 ноември 2018 г. - Международен ден без тютюнопушене

Е-мейл Печат ПДФ

TUTUN 13.11.18Всяка година третият четвъртък на месец ноември е посветен на Международния ден без тютюнопушене. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и се призовава за ефективна политика за намаляване на тяхното потребление.

продължава>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА gay male sex НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА adult anime ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед Boobs № РД–19–267/05.11.2018 г. naked celebrities на директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”

Страница 6 от 150