• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Водата в Кобиляк, Громшин и Бели брег е негодна за питейни нужди, в Г. Дамяново и Меляне отговаря на нормативните изисквания

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с влошените качества на водата за питейно-битови нужди по показател арсен за селата Г. Дамяново и  Меляне, през naked celebrities 2017 г. в края на месец августбяха издадени предписания до ВиК гр. Монтана (№ ПО-05-399/ 31.08.2017 г.) и кмета на община Г. Дамяново (№ ПО-05-398/ 31.08.2017 г.) за ограничаване ползването на вода от населението за питейни нужди, както и да се извърши почистване и дезинфекция на водоемите и водопроводната мрежа в с. Г. Дамяново и с. Меляне.

продължава>

ГРИП – СТАТИСТИКА И ПРЕПОРЪКИ

Е-мейл Печат ПДФ

В дирекция „ Надзор на заразните болести”, РЗИ –Монтана ежедневно се събират данните за регистрираните случаи на грип и ОРЗ за регион Монтана, които се записват в националната Информационна система за събиране и анализиране на данните за заболяемостта от грип и ОРЗ в България.

Към днешна дата в страната и конкретно в регион Монтана няма обявена грипна епидемия.

Данни celeb sex tapes за област Монтана:

През naked celebrities седмица № 52 ( 25.12.2017 - 31.12.2017 г. ) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в област Монтана, е средно. Общата заболяемост е 41,22 на 10 000 души (56, 67 за предходната седмица). Сред mobile porn movies наблюдаваните общо 3 882  лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 16 случая на ОРЗ (за предходната седмица - 22). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0- 4 г. (182,93),  следвана от възрастовата група 5-14 г. (181,35). Тези стойност са обичайни за зимния сезон и са далеч от епидемичните стойности, които трябва да достигнат заболяемост около 500 на 10 000 души.

продължава>

Справка за качеството на водите

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.12.2017г.  ДО  15.12.2017 г.

 

Страница celebrity porn 6 от 126