• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА

Е-мейл Печат ПДФ

17.05.2018През celebrity porn тази година денят ще премине под надслов „Нормално кръвно налягане – нормален сърдечен ритъм”.

Артериалната хипертония е сериозен медицински, социален и икономически проблем в световен мащаб. Тя заема особено важно място сред сърдечно-съдовата патология от една страна като заболяване, а от друга - като самостоятелен рисков фактор, водещ до влошаване качеството на живот и преждевременна смърт. Артериалната хипертония често става причина за сърдечно-съдови усложнения, мозъчен инсулт, инфаркт на миокарда, сърдечна и бъбречна недостатъчност.

продължава>

Информация за качествата на питейната вода за община Вълчедръм

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с провеждания мониторинг на питейната вода в област Монтана на 25.04.2018 г. се извърши пробонабиране на вода за питейно-битови нужди в селата Златия, Разград и Ботево, Община Вълчедръм.

При naked celebrities извършения лабораторен анализ на водните проби от централното водоснабдяване на горецитираните населени места се установи, че съдържанието на хром във водата е 128 µg/l celebrity porn – за с. Златия, 75 µg/lhentai porno за с. Разград и 58 µg/lза с. Ботевопри норма на показателя 50µg/l, видно от Протокол № 392/ 08.05.2018 г., Протокол № 393/ 08.05.2018 toon porn г. и Протокол 394/ 08.05.2018 г.

продължава>

Страница 7 от 138