• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

Име, презиме и фамилия

основания за недопускане

 Мариана Асенова Киркова

 Нарушение на чл. 17, ал. 3 от НПКДС

 

Настоящия СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор Amateur Porn в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е celebrity porn съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Борислав Валериев Христов

2.     Анжелина naked celebrities Лъчезарова Димитрова

3.     Антонина naked celebrities Александрова Петкова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на  28.12.2017 г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

Настоящия СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., hentai porno на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

ОТЧЕТ За извършените дейности по Нацио celebrity porn нална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 - Област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на Заповед  № РД 01-144/07.04.2017. на министъра на здравеопазването бяха организирани и изпълнени дейности от Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г. които може да видите ТУК

Страница 7 от 126