• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство gay anime на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Справка за качеството на водите

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.11.2017г.  ДО  30.11.2017 г.

 

Мобилен педиатричен кабинет

Е-мейл Печат ПДФ

Стартира naked celebrities провеждането на педиатрични прегледи с мобилен педиатричен кабинет в кварталите с преобладаващо ромско население и в отдалечените населени места от общини Берковица и Върщец.

Графика за работа на мобилния педиатричен кабинет през месец ноември - декември 2017 г. може да видите ТУК

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСИ НА 24.11.2017 celebrity porn Г.

Е-мейл Печат ПДФ

І. Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 24.11.2017 г.

За длъжността  ГЛАВЕН инспектор в ДИРЕКЦИЯ „Обществено здраве”, отдеЛ „ДЪРЖАВЕН mobile teen porn ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” конкурсът cartoon porn comics е приключил без класиране.

 

ІІ. Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 24.11.2017 г.

За длъжността  инспектор в ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” е Gay Porn класиран кандидата – Мариана Иванова Исаева.

Страница 8 от 126