• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Информация за качествата на питейната вода за община Монтана и община Георги Дамяново

Е-мейл Печат ПДФ

При извършените лабораторни анализи от страна на РЗИ – Монтана и ВиК ООД гр. Монтана на питейната вода в населените места – с. Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Горно Церовене, с. Безденица и с. Долна Вереница се установи, че са влошени качествата на питейната вода за горецитираните населени места по показател мътност съгласно gay bear porn изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Вероятната причината за отклонения от изискванията към качествата на питейната водата по показател мътност са снеготопенето и обилните дъждове.

продължава>

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата

Е-мейл Печат ПДФ

Световният ден за борба с туберкулозата – 24 марттази gay cartoon porn година ще премине под надслов „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза“.

Регионалната здравна инспекция – Монтана съвместно БМЧК – Монтана на 24 март ще проведе информационна кампания сред гражданите в град Монтанаи други населени места в областта. Медицинските специалисти в училищата ще изготвят информационни табла по темата. 

Не naked celebrities бива да се забравя, че туберкулозата е лечима болест, особено при ранно откриване! 

продължава>

Информация за качествата на питейната вода за община Бойчиновци.

Е-мейл Печат ПДФ

При извършените лабораторни анализи от страна на РЗИ – Монтана и ВиК ООД гр. Монтана на питейната вода в населените места – гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. Пали лула, с. Владимирово се установи, че са влошени качествата на питейната вода за горецитираните населени места по показател мътност съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на celebrity porn водата, предназначена за питейно-битови цели.

продължава>

Страница 9 от 135