• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ

Е-мейл Печат ПДФ

Към 09.03.2018 г. за населените места с. Кобиляк, с. Громшин и с. Бели брег, община Бойчиновци остава забраната за ползване на вода от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества на водата по показател Арсен.

Справка за качеството на водите

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.02.2018 г.  ДО  28.02.2018 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И hot gay sex УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

zdravoslovno sastoqnieВ изпълнение на чл. 11 от Наредба №3/27.04.2000 hentai porn videos г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, медицинският специалист извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ в отдел Държавен здравен контрол, дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Монтана. За целта е необходимо да попълните приложените схеми за анализ:

продължава>

Страница 10 от 135