• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Обобщени данни от проведена кампания за определяне на личния риск от остеопороза в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

От месец април до месец септември 2011 г. Асоциация Жени без остеопороза съвместно с РЗИ – Монтана реализира измервания на костна плътност в 4 селища от област Монтана. Посетени бяха следните населени места: Вълчедръм, Чипровци, Якимово и Медковец. Бяха обхванати общо 93 лица и са раздадени 320 бр. здравно-образователни материали по теми Остеопороза, Здравословно хранене и Движението – източник на здраве 

продължава>

РЗИ – Монтана организира и осъществи засаждане на рози пред дома на донор и реципиент по повод на Деня на донорството

Е-мейл Печат ПДФ

22 октомври – Европейският ден на донорството е организиран за първи път през 1996 г. от проф. Филип Морел, който работи в Университетската болница в Женева. Целта е да се популяризира донорството, тъй като то стои в основата на трансплантациите. Тези сложни операции са единственият шанс за живот на хиляди хора. В Европа над 56 хил. души имат нужда от трансплантация на някакъв орган или тъкани. От 1998 г. Европейският ден на донорството започва ежегодно да се подготвя от Съвета на Европа. Досега домакини на основното събитие са били 11 различни държави – Швейцария, Австрия, Португалия, Швеция, Кипър, Гърция, Турция, Ирландия, Словения, Германия, Грузия. В България този ден се отбелязва за втора поредна година.

продължава>

ПРИКЛЮЧИХА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ hentai porn pics НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на указанията на Министерството на здравеопазването, РЗИ – Монтана извърши проверки по спазването на Наредба № 6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения (ДВ young gay porn бр. 65/2011 г.). Проверени са 54 детски заведения на територията на област Монтана.

При porn cartoon проверките беше установено следното:

продължава>

Страница nude celebrities 125 от 150