• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, осъществяващи подготовка за освидетелстване/преосвидетелстване на пациенти за ТЕЛК/ НЕЛК

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с често задавани въпроси от граждани по повод отказ на лекарите за издаване на направления за подготовка за ТЕЛК от страна на Националната експертна лекарска комисия предоставят naked celebrities следната информация:

Съгласно gay movie чл. 71, ал. 2 от Националния рамков договор (НРД) 2010 г., в случай, че за нуждите на медицинската експертиза в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК/ НЕЛК са необходими:

продължава>

Резултати от проверки за спазване изискванията за ограничаване на тютюнопушенето

Е-мейл Печат ПДФ

От началото на месец юни по Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, инспекторите от РЗИ – Монтана са извършили в цялата област общо 187 бр. проверки.От тях 60 са в лечебни заведения и здравни кабинети. 40 бр. проверки са осъществени в обекти за обществено предназначение, 74 в заведен porn cartoon ия за хранене и развлечение и 13 проверки в административни сгради и hentai porn pics закрити обществени места. Съставени са 7 бр. актове за установени нарушения, издадени са 4 бр. наказателни постановления за налагане на глоба или имуществена санкция на обща стойност 1400 лева.

продължава>

Проверки на Mature Porn плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

20 са откритите плувните басейни на територията на областта, които тази година РЗИ - Монтана ще инспектира. На контрол подлежат обекти в гр. Монтана, гр. Лом, гр. Вършец, гр. Берковица, с. Бързия, с. Спанчевци и с. Цветкова бара. Проверките вече започнаха. При тях се следи за спазване изискванията на Инструкция № 34: за санитарно – хигиенно състояние, наличие на спасители и здравната им документация, лабораторен контрол на водата и състояние и функциониране на пречиствателните системи.

продължава>

Страница 125 от 141