• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА celebrity porn НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

 

 

1. ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести” 

2ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

Резултати то проведени конкурски

Е-мейл Печат ПДФ

І. Конкурсът за два броя длъжности - инспектор в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол” приключи с назначения, както следва:

1. Миглена Красимирова Митова
2. Пламена Тодорова Първанова


ІІ. Конкурсът за длъжността – младши ексепрт в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Лабораторни изследвания” приключи с назначения, както следва:

1. Ива Севделинова Иванова


ІІІ. Конкурсът за длъжността – инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”, приключи с назначения, както следва:

1. Boobs Петя Емилова Павлова

 

 

Списък на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ НЗБ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Мариана Асенова Киркова

2.     Петя Емилова Павлова

3.     Антонина naked celebrities Александрова Петкова 

Посочените кандидати трябва да hentai porno се явят на  28.09.2017г. от 14.00 часа в сградата на РЗИ – celebrity porn Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ. 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.09.2017 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

Вижте обявлението ТУК

Страница naked celebrities 136 от 141