adult anime РЗИ Монтана

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Списък на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Ива Севделинова Иванова

2.     Петя Найденова Гачовска-Томова

3.     Мариана Асенова Киркова

4.     Антонина naked celebrities Александрова Петкова 

 Посочените celebrity porn кандидати трябва да се явят на  26.09.2017г. от 14.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, mobile porn movies зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

 Настоящия cartoon porn videos Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.09.2017г. на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

Вижте обявлението ТУК

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 20.12.2016 Г.

Е-мейл Печат ПДФ

Извлечение naked celebrities от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 20.12.2016 г.

За длъжността  ГЛАВЕН инспектор в ДИРЕКЦИЯ gay bear porn „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” е класиран кандидата:

1. celebrity porn Ива Димитрова Иванова

С П И С Ъ К на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ НЗБ

Е-мейл Печат ПДФ

 

1. Ива Димитрова Иванова  

Посочените кандидати трябва да се явят на  20.12.2016 г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ. 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 06.12.2016 г., gay bareback sex на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

Страница 141 от 144