• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Е-мейл Печат ПДФ

 РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

в дирекция „Надзор на заразните болести”

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСИ

Е-мейл Печат ПДФ

Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 25.10.2016 г.

За длъжността  СТАРШИ hentai porno инспектор в ДИРЕКЦИЯ naked celebrities „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” е cartoon porn класиран кандидата:

1. Иван celebrity porn Тихомиров Петков

 

 Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 25.10.2016 г.

За длъжността  инспектор в ДИРЕКЦИЯ gay cock „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” е класиран кандидата:

1.Надежда Емилова Атанасова

О naked celebrities Б Я В Л Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

за mobile porn tubes провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

В РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА 

 

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СТАРШИ ИНСПЕКТОР в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

 

 ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”

 

 

Страница 142 от 144