• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Главен секретар в Регионална здравна инпекция – Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ

В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 81а от Закона за държавния служител Заповед № РД – 19 – 109/21.03.2018 г. на директора на РЗИ – Монтана, с която обявява

ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността Главен секретар в Регионална здравна инпекция – Монтана

СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

Име, презиме и фамилия

основания за недопускане

 Мариана Асенова Киркова

 Нарушение porn cartoon на чл. 17, ал. 3 от НПКДС

 

Настоящия СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор hamster mobile porn в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е gay cock съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Борислав Валериев Христов

2.     Анжелина Лъчезарова Димитрова

3.     Антонина Александрова Петкова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на  28.12.2017 nude celebrities г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – celebrity porn V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

Настоящия СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

Страница naked celebrities 143 от 150