• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Н А Р Е Д Б А за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

Е-мейл Печат ПДФ

Н А Р Е Д Б А

за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сгради с обособени работни места, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и ал. 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4 от Закона за здравето.

продължава>

Прекратяване на конкурси

Е-мейл Печат ПДФ

Със заповед на Директор РЗИ – Монтана и на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се прекратяват:

1.Обявеният nude celebrities със Заповед № РД–15–08–1 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

2. Обявеният със Заповед № РД–15–08–2 от 10.01.2019 г. naked celebrities конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

3. Обявеният със Заповед № РД–15–08–3 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”.

Обявление Black Porn за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА hamster mobile porn ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15081/10.01.2019 г на celebrity porn директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”

Страница 143 от 157