• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Актуална информация за регистрираните случаи на грип и ОРЗ за регион Монтана в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България

Е-мейл Печат ПДФ

През седмица №0(1420.01.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е повишено, като общата заболяемост е141,41на 10 000 души (70,71за предходната седмица). Сред 3d hentai porn наблюдаваните общо 3960  naked celebrities лица от всички възрастови групи през 3-та седмица са регистрирани 56 случая на ОРЗ (за предходната седмица 28).  celebrity nudes Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (470,59), следвана от възрастовата група 5-14 г. (409,24).

Очаква се да продължи покачването на заболяемостта от грип и ОРЗ през текущата седмица с малка вероятност за достигане на епидемични стойности.

Актуална информация за регистрираните случаи на грип и ОРЗ за регион Монтана в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България

Е-мейл Печат ПДФ

През седмица №0(07 – 13.01.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е 70.71на 10 000 души (68.18за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 3960  mobile porn tube лица от всички възрастови групи през 2-ра седмица са регистрирани 28 случая на ОРЗ (за предходната седмица 27).  Naked Girls Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (235,29), следвана от възрастовата група 5-14 г. (204,60).

През седмица № 2 в celebrity porn Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR  са изследвани 116 проби naked celebrities от пациенти с грипоподобна симптоматика от страната. Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 44 от изследваните пациенти, при 7 е доказан грипен вирус от субтип A/H3N2.

Актуална информация за регистрираните случаи на грип и ОРЗ за регион Монтана в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България

Е-мейл Печат ПДФ

През седмица № 01 (31.12.2018 – 06.01.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е 68,18 на 10 000 души (60,61 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 3960 лица от всички възрастови групи през 1-ва седмица са регистрирани 27 случая на ОРЗ (за предходната седмица 24). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (352,94), следвана от възрастовата група 15-29 г. (230,18).

През toon porn седмица № 1 в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR са изследвани 25 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика от страната. Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 9 от изследваните пациенти, при 1 е доказан грипен вирус от субтип A/H3N2.

Страница black gay 4 от 157