• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Регионална здравна инспекция – Монтана (РЗИ) осъществява държавната здравна политика на територията на област Монтана.

Регионална mobile porn sites здравна инспекция – Монтана е създадена с Постановление № № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, с което се извършипреобразуване hentai porn videos насъществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции.

РЗИ celebrity porn – Монтана е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място – административен център на областта.