• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


СТРУКТУРА РЗИ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

СТРУКТУРА РЗИ МОНТАНА

struktura

 

Регионална здравна инспекция град Монтана има следната структура:

 

Директор

 

Заместник - Директор

 

Главен Секретар

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Медицински дейности"

 

Дирекция "Надзор на заразни болести"

 

Дирекция "Обществено здраве"

 

отдел gay male sex "Държавен здравен контрол"
началник отдел
"Държавен здравен контрол"
Тихомир Емилов Макариев
         096/391739
mobile porn tube          096/588909

отдел gay twinks "Лабораторни изследвания"

началник отдел "Лабораторни изследвания"
инж. Яворина Николаева

    naked celebrities      096/391743
         096/300544