• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Актуална информация

Е-мейл Печат ПДФ

за извършената през периода 01.06.2018 г. – 30.06.2018 г.

дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

 

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

218

2.Брой celebrity porn обекти, в които са извършени проверки

218

2.1. gay movies Обекти за хранене и развлечения

59

2.2. Детски и учебни заведения

26

2.3. Лечебни и здравни заведения

15

2.4. Blowjob Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

59

2.5. cartoon porn Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

0