• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство nude celebrities на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


КЛАСИРАНЕ naked celebrities НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 17.07.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността инспектор в ДИРЕКЦИЯ „Надзор gay movies на заразните болести” се класира кандидатът Цветанка Герасимова.