• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство celebrity porn на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Профил на купувача

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Автор Посещения
1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспeкция - Монтана Сряда, gay cartoon porn 22 Март 2017 РЗИ Монтана 563
2 Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101 а, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за "Доставка на топлоенергия за отопление на сградата на Регионална здравна инспекция - Монтана, находяща се в гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 3" Четвъртък, 04 Юни 2015 РЗИ Монтана 988
3 Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА – 1 БРОЙ ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН АПАРАТ, ВКЛЮЧВАЩ ДЕФИБРИЛАТОР, ЕКГ, МОНИТОР, ПУЛСОКСИМЕТЪР, НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“ Четвъртък, 04 Декември 2014 РЗИ Монтана 1059
4 Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му" gay anime Сряда, 26 Ноември 2014 РЗИ Монтана 1227
5 Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“ Сряда, 12 Ноември 2014 РЗИ Монтана 1065
6 Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил” Вторник, naked celebrities 28 Октомври 2014 РЗИ Монтана 1163
7 ОТТЕГЛЕНА - Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил” Понеделник, 27 Октомври 2014 РЗИ Монтана 1455
8 Вътрешни правила Неделя, 19 Октомври 2014 РЗИ Монтана 2862