• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство Latina Porn на здравеопазването


Регионална hentai porn videos здравна инспекция – Монтана


Конкурси

Обявление за провеждане на процедура по мобилност в държавната администрация

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 81а от Закона за държавния служител Заповед № РД–19–221/11.09.2018 г. на директора на РЗИ – Монтана,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

За длъжността: СТАРШИ ИНСПЕКТОР, дирекция Обществено здраве”отдел „Държавен здравен контрол”

 

Страница 2 от 2