• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА БЛОКИРА 62 ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТА

Е-мейл Печат ПДФ

В Изпълнителната агенция по лекарствата ( ИАЛ) е получен сигнал от  Европейската агенция по лекарствата чрез Системата за бързо уведомяване. Информацията е за замърсяване на активното вещество Валсартан.

        Валсартан naked celebrities е ангиотензин-II-рецептор антагонист, използван за лечение на артериална хипертония, скорошен миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност. Замърсяването е с nitrosodimethylamine. Примесът N-нитрозодиметиламин (NDMA) се класифицира като вероятен канцероген.

продължава>

СЪСТОЯНИЕ НА ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ В ОБЛ. МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

За периода от началото на месец април до момента, инспектори от Дирекция ОЗ са извършили 33 про celebrity nudes верки на плувни басейни в област Монтана, като са взети 27 броя проби за извършване на лабораторен анализ на качеството на водатапо химични и органолептични, така и по микробиологични показатели.

продължава>

Страница hardcore gay sex 1 от 136