СПИСЪК на допуснати Lesbian Porn кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Печат

1.     Борислав naked celebrities Валериев Христов

2.     Анжелина Лъчезарова Димитрова

3.     Антонина gay anime Александрова Петкова

 

Посочените gay male sex кандидати трябва да се явят на  28.12.2017 naked celebrities г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № celebrity nudes 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

Настоящия СПИСЪК на videos gays допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор mobile porn tubes в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е celebrity porn съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., cartoon porn на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.