• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Справка за качеството на водите 01.08-15.08.2019

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.08.2019 г.  ДО 15.08.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността Младши gaysex експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ успешно се класираха кандидатите, както следва: 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Класиране

1.Надя Емилова Иванова

2.Димитър mobile teen porn Рафайлов Цветанов

3.Наталия hentai porn pics Иванова Ангелова

Първо място

Второ място

Трето място

Актуална информация за извършената през Teen Porn периода 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност celebrity porn по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

223

2.Брой обекти, в които са извършени проверки

223

2.1. Обекти за хранене и развлечения

71

2.2. animated porn Детски и учебни заведения

11

2.3. naked celebrities Лечебни и здравни заведения

74

2.4. naked celebrities Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

67

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

0

Страница gay bareback sex 1 от 184