• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–1508-19/15.07.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Актуална информация за извършената през периода 01.06.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност gay bareback sex по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

162

2.Брой Teen Porn обекти, в които са извършени проверки

162

2.1. animated porn Обекти за хранене и развлечения

38

2.2. hentai porn pics Детски и учебни заведения

23

2.3. naked celebrities Лечебни и здравни заведения

75

2.4. gaysex Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

26

2.5. naked celebrities Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой naked celebrities съставени актове за констатирани нарушения

0

Актуална информация за извършената през периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

622

2.Брой обекти, в които са извършени проверки

622

2.1. mobile teen porn Обекти за хранене и развлечения

122

2.2. Детски и учебни заведения

98

2.3. Лечебни и здравни заведения

237

2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

165

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

8

Страница celebrity porn 1 от 179