• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Летни студентски стажове

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми студенти, 

Уведомяваме naked celebrities Ви, че Регионална здравна инспекция – Монтана е обявила две свободни стажантски позиции в Портала за студентски стажове в държавната администрация, чрез които дава възможности за провеждане на летен стаж на студенти по професионално направление “Медицина” през 2019 г.

продължава>

Допуснати кандидати до конкурс

Е-мейл Печат ПДФ

І. Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Директор надирекция „Медицински дейности”

1. Д-р Емилия Славейкова Георгиева

Посочените gay male sex кандидати трябва да 3d hentai porn се явят на 23.04.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V animated porn етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю. 

 

ІІ. Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести” – лаборант

  young gay porn          1. Камелия Иванова Петкова

Посочените Bbw Porn кандидати трябва да nude celebrities се явят на 23.04.2019 г. от 11.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на mobile porn sites интервю.

 

 ІІІ. Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести” – медицински лаборант

  naked celebrities          1. Иванка Еманоилова Митова

Посочените кандидати трябва да celebrity porn се явят на 23.04.2019 г. от 13.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю.

 

Страница 1 от 166