• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Справка за качеството на водите 01.08-15.08.2019

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.08.2019 г.  ДО 15.08.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ успешно се класираха кандидатите, както следва: 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Класиране

1.Надя Емилова Иванова

2.Димитър Bbw Porn Рафайлов Цветанов

3.Наталия Иванова Ангелова

Първо място

Второ място

Трето място

Актуална информация за извършената през периода 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

223

2.Брой обекти, в които са извършени проверки

223

2.1. Обекти за хранене и развлечения

71

2.2. Детски и учебни заведения

11

2.3. Лечебни и здравни заведения

74

2.4. 3d hentai porn Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

67

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

0

Страница animated porn 1 от 184