• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Актуална информация за извършената през периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

622

2.Брой обекти, в които са извършени проверки

622

2.1. gay male sex Обекти за хранене и развлечения

122

2.2. naked celebrities Детски и учебни заведения

98

2.3. Лечебни и здравни заведения

237

2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

165

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

8

Актуална информация за извършената през периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

1413

2.Брой обекти, в които са извършени проверки

1413

2.1. Обекти за хранене и развлечения

298

2.2. Детски и учебни заведения

223

2.3. Лечебни и здравни заведения

481

2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

411

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

12

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ГРАЖДАНИТЕ

Е-мейл Печат ПДФ

karlej 01.07.2019В периода на най-активно разпространение на кърлежите, Ви напомняме за необходимостта да предприемете съответните мерки за предпазване от ухапване от кърлежи и своевременно търсене на медицинска помощ при откриване на впит кърлеж по тялото.

От регистрираните в РЗИ – Монтана 10 потвърдени случая на кърлежопреносими инфекции към края на м. юни, 9 случая са на Лаймска болест и 1 случай на Марсилска треска. Всички заболели са имали клинични прояви на заболяванията, били са хоспитализирани и лекувани в инфекциозно отделение.

Натериторията на област Монтана регистрираните кърлежопреносими инфекции са както следва:

· През месец април 2019 г. са регистрирани 4 случая на Лаймска болест – две жени на 33 и 81 год. от гр. Монтана и с. Благово и двама мъже на 37 и 31 год. от с. Главановци и гр. Монтана;

·  През месец юни 2019 г. са регистрирани 5 случая на Лаймска болест – три жени на 79, 63 и 19 год. от с. Боровци, гр. Лом и гр. Монтана и двама мъже на 46 и 55 год. от гр. Монтана;

· През месец май е регистриран един случай на Марсилска треска – жена на 46 год. от с. Лехчево.

  Дирекция naked celebrities „Надзор на заразните болести”

Страница adult anime 6 от 184