• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАРАЗИТЕНОСТ С ГЛАВОВА ВЪШКА

Е-мейл Печат ПДФ

С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец януари 2019 г. е следната: 

         Ÿ брой прегледани деца – 21 986 бр.;

         Ÿ брой опаразитени деца – 53 бр. в училищата и 10 бр. в детските градини.           

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.

      Дирекция „Надзор на заразните болести”

План - разписание за продължаващо gayporno медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2019г.

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

В РЗИ – Монтана е получено План - разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2019г. в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ.

 

Уведомяваме Ви, че план – разписанието е качено в Интернет страницата на „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ в рубриката „За нас“-раздел Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

 

Допълнителна информация можете да получите на тел. 02/960 4947; 0895584 445 – г-жа Аделина Викторова, както и в кабинет 112 на РЗИ – Монтана.

 

Страница 8 от 166