• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАРАЗИТЕНОСТ С ГЛАВОВА ВЪШКА

Е-мейл Печат ПДФ

С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В celebrity porn изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец май 2019 г. е следната: 

         Ÿ брой прегледани деца – 32 384 бр.;

         Ÿ брой опаразитени деца – 37 бр. в училищата и 6 бр. в детските градини.  hot gay sex          

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.

 

Дирекция gay anime „Надзор на заразните болести”

 

ПРЕГЛЕДАЙ СЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА!

Е-мейл Печат ПДФ

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

            Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството. Понастоящем туберкулозата е проблем не само на бедните страни, но и за почти всички развити страни от Европа.

            В Gay Porn България също е регистрирана промяна в епидемичната обстановка с увеличаване броя на новозаболелите.

продължава>

ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ОТ ТЕЛК

Е-мейл Печат ПДФ

С постановление № 139/ 06.06.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с постановление № 120 на Министерския съвет/ ДВ, бр.46 от 11.06.2019 .г/

Преходни gayporno и заключителни разпоредби

&2.Започналите cartoon porn comics и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, както следва:

1.Пред ТЕЛК- по реда на това постановление.

2.Пред naked celebrities НЕЛК- по досегашния ред.

& 3. За лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизането в сила на това постановление, имат право да подадът заявление- декларация за преосвидетелстване, извън случаите по чл.56 ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

&4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник

Страница celebrity porn 8 от 185