• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на чл. 11 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, медицинският специалист извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Монтана. За целта е необходимо да попълните приложените схеми за анализ:

продължава>

Национална АНТИСПИН кампания по повод 14 февруари - Ден на влюбените

Е-мейл Печат ПДФ

14.02.2019Свети Валентин се отбелязва на 14 февруари в някои страни като Ден на любовта. На този ден се спазват редица традиции, като най-важната от тях е да се правят подаръци на любимите. Датата 14 февруари започва да се свързва с романтичната любов през Средновековието. На този ден през 14 век в Англия започват да се разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образът на крилатия Купидон. На тази дата влюбените двойки изразява чувствата си един към друг, като изпращат поздравителни картички, бонбони и цветя.

продължава>

ОТ 09.02.2019 ГОДИНА СЕ ОТМЕНЯ ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с наблюдаваното понижение на заболяемостта от грип и ОРЗ  за периода 01 – 07.02.2019 г. на територията на област Монтана 32 случая (заб. 80, 81 %000) срещу 183 случая (заб. 462,12%000) за периода 2531.01.2019 г. и Заповед РД-01-80/08.02.2019 г. на Директора на РЗИ – Монтана, се отменя обявената епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на областта, считано от 09.02.2019 г.

Още статии...

Страница 10 от 166