• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ отдел „Лабораторни изследвания”,дирекция „Обществено здраве”

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-15/10.04.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ отдел „Лабораторни изследвания”,дирекция „Обществено здраве”

 

Прекратяване на конкурси

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се прекратяват:

 1. Обявеният naked celebrities със Заповед № РД–15–08–9 от 27.03.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Надзор на заразните болести”.

 2. Обявеният със Заповед № РД–15–08–10 от 27.03.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Обществено здраве”.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 05.04.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР в РЗИ – МОНТАНА успешно се класира кандидатът д-р Мария Каменова.

Страница 2 от 166