• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Изследвайте се с Бързи тестове за диагностика на инфекция с ХИВ, защото това е важно не само за Вас, но и за общественото здраве

Е-мейл Печат ПДФ

От момента на заразяване с вируса на СПИН/синдром на придобитата имунна недостатъчност/ до клиничното проявяване на инфекцията, клинико-лабораторните изследвания показват разнообразни промени при изследването на кръвта, които имат важно диагностично и прогностично значение.

Разликата Mature Porn между инфекция с ХИВ и СПИН има и тя е, че като ХИВ-инфекция се означава периодът от момента на заразяване до смъртния изход при естествен ход на инфекцията. За разлика от това СПИН е последната фаза от хода на инфекцията.

продължава>

Справка за качеството на водите 16.05-31.05.2019

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.05.2019 г.  ДО 31.05.2019 г. 

 

СПИСЪК на допуснатите кандидати до КОНКУРС

Е-мейл Печат ПДФ

І. За длъжността Инспектор в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

1.     Илияна Иванова Николова – Пенчева

2.     Силвия celebrity porn Петрова Цанова

Посочените кандидати трябва да се явят на 11.06.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ black gay – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

При успешно издържан тест, интервюто ще се проведе на същата дата и място.

продължава>

Страница 2 от 177