• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Летни студентски стажове

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми студенти, 

Уведомяваме Ви, че Регионална здравна инспекция – Монтана е обявила две свободни стажантски позиции в Портала за студентски стажове в държавната администрация, чрез които дава възможности за провеждане на летен стаж на студенти по професионално направление “Медицина” през 2019 г.

продължава>

РЗИ – Монтана провежда изследване в рамката на Европейска инициатива за наблюдаване на растежа в детска възраст през периода април –май 2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи си сътрудничат със Световната здравна организация за рутинно събиране на данни за растежа на деца от началните училища в България, в рамката на проект „Европейска инициатива за наблюдаване на растежа в детска възраст“. Целта му е да промотира здравето и благополучието на деца от началното училище и се провежда в няколко страни в Европа.

продължава>

Страница 11 от 177