• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Завишаване на заболяемостта от грип и ОРЗ в областта

Е-мейл Печат ПДФ

За периода 02 – 15.01.2012 г. на територията на област Монтана се наблюдава постепенно завишаване на заболяемостта от грип и ОРЗ. Завишение на заболяемостта е отчетена във възрастовите групи от 0 – 4 год., 15 – 19 г. и 30 – 64 г. При възрастовата група от 5 – 14 г. няма промяна в броя на заболелите. При лицата над 65 години се отбелязва снижение на заболяемостта през анализирания период.

През 1-та седмица от настоящата година (02.01. – 08.01.2012)  регистрираната заболяемост е 125,61 на 10 000, през втората седмица (09.01. – 15.01.2012г.) заболяемостта е 169,68 на 10 000 души население.

продължава>

Медико-статистически отчети 2011-2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно разпоредбите на Закона за статистиката, чл.6, ал.3 от ЗЛЗ, Наредба № 10 на МЗ от 5 Юни 2000 г. и указания на НЦОЗА всички лечебни заведения на територията на област Монтана са длъжни да попълнят и представят в РЗИ – Монтана отчет за дейността си през 2011 г.

Сроковете за предоставяне на отчетите са както следва:


- За лечебни заведения за болнична помощ, ЦСМП – в срок до 01 февруари 2012 г.;


- За лечебни заведения от извънболнична помощ – в срок до 16 февруари 2012 г.;

 

продължава>

Национален конкурс „Най-здрав бивш пушач на 2012 г.”

Е-мейл Печат ПДФ

Националният конкурс за най-здрав бивш пушач е инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ) за насърчаване на настоящите български пушачи да станат бивши пушачи и откажат психоактивната си зависимост от тютюневите изделия. Тя е призната за болест, съгласно Международната класификация на болестите, ревизия Х, код 17. Причинява над 25 други болести – злокачествени, сърдечно-съдови, респираторни и др., предизвиква лични, социални, здравно-осигурителни, културни, икономически проблеми. Всеки отказ от тютюнопушенето е крачка към неутрализирането на тези видове проблеми в живота на българските граждани.

продължава>

Страница 142 от 178