• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪГЛАСУВАНЕТО НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА


На основание Постановление № 124 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, се въвежда такса в размер на 18 лв. за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания. Размерът на таксата е определен в Приложение № 4 към чл. 29г, код 01.13.25 от Тарифата.

продължава>

Проверки на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Проверки hd mobile porn на плувните басейни в област Монтана почти в края на летния сезон извършиха специалистите от РЗИ – Монтана. Проби са взети от всички 20 открити басейна на територията на областта. Извършените лабораторни изследвания показват, че качеството на водата в басейните е добро и отговаря на нормативните изисквания. Изключение прави един басейн в община Вършец, където има несъответствие по микробиологични показатели и нитрити. Предстои санкциониране на собственика.

продължава>

Промени в режима за разкриване на аптеки и дрогерии

Е-мейл Печат ПДФ

В Държавен вестник бр. 60 е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Законът Porn Stars предвижда промяна в механизма на издаване на разрешения за търговия на дребно от аптеки, като считано от 05.08.2011 г., разрешенията за търговия на дребно, осъществявана от аптеки ще се издават от Изпълнителна агенция по лекарсдтвата.

продължава>

Страница celebrity porn 149 от 172