• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА gay movies ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–1508–11/27.03.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА celebrity porn ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15–08–8/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана, 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР на дирекция „Медицински дейности”

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15–08–9/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР на дирекция „Надзор на заразните болести”

Страница 169 от 185