• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със naked celebrities седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15–08–10/27.03.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

ДИРЕКТОР на дирекция “Обществено здраве

 

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15–08–7/19.02.2019 г на директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР  НА РЗИ – МОНТАНА

 

Прекратяване на конкурси

Е-мейл Печат ПДФ

Със заповед на Директор РЗИ – Монтана и на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се прекратяват:

1.Обявеният със Заповед № РД–15–08–1 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

2. Обявеният със Заповед № РД–15–08–2 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

3. Обявеният със Заповед № РД–15–08–3 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”.

Страница 170 от 185