• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Класиране на кандидатите от проведените конкурси на 19.06.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

І. Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 19.06.2018 г.

За длъжността ГЛАВЕН инспектор в ДИРЕКЦИЯ „Обществено здраве”, отдеЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” конкурсът е приключил без класиране.

 

ІІ. gay boy porn Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 19.06.2018 г.

За длъжността инспектор в ДИРЕКЦИЯ „Обществено здраве”, отдеЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” са класирани следните кандидати:

На първо място Теди Борисова

На второ място Ана Тихолова

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ИНСПЕКТОР отдел ДЗК, дирекция ОЗ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

Страница 176 от 185