• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РЗИ – МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

І. Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведената процедура на 04.04.2018 г.:

За длъжността ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РЗИ – МОНТАНА, процедурата приключи с назначение на Николет Белчева.

 

Главен секретар в Регионална здравна инпекция – Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

О hot gay sex Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ

В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 81а от Закона за държавния служител Заповед № РД – 19 – 109/21.03.2018 г. на директора на РЗИ – Монтана, с която обявява

ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността Главен секретар в Регионална здравна инпекция – Монтана

hentai porno СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

Име, презиме и фамилия

основания за недопускане

 Мариана Асенова Киркова

 Нарушение на чл. 17, ал. 3 от НПКДС

 

Настоящия СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

Страница 177 от 185