• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Ана Николаева Тихолова

2.     Ася Йорданова Иванова 

Посочените кандидати трябва да се явят на  24.11.2017 г. от 10.00 часа в сградата на   РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.11.2017 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

Обявлението може да видите ТУК

СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в дирекция НЗБ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Борислав Валериев Христов

2.     Мариана Иванова Исаева

3.     Пламен Кирилов Средков

4.     Зорница Илиянова Александрова

5.     Ася Йорданова Иванова

           Посочените кандидати трябва да се явят на  24.11.2017 г. от 13.30 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

          Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.10.2017 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

           Обявлението може да видите ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

 

 

1. ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести” 

2ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

Страница 179 от 185