• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

СПИСЪК на допуснати кандидати до КОНКУРС за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Е-мейл Печат ПДФ

 

Име, презиме и фамилия

 

1. Надя Емилова Иванова

2. Десислава Димитрова Гаврилова

3. Антоанета Крумова Николаева

4. Наталия Иванова Ангелова

5. naked celebrities Валентина Фидосова Петрова

6. Димитър Рафайлов Цветанов

7. Боян Валентинов Митов

8. Анжелина Лъчезарова Димитрова

9. Бисер Георгиев Тодоров

10. Глория Пламенова Видолова

11. Славко Димитров Цеков

12. Петър Ангелов Петров

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 12.08.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – зала на V етаж за решаване на тест.

При успешно издържан тест, интервюто ще се проведе на същата дата и място. 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 29.07.2019 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:/п/

СПИСЪК на недопуснати кандидати до КОНКУРС за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Име, презиме и фамилия

 

Основания за недопускане

1.Сашко Бисеров Любчов

 

чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 29.07.2019 г., на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/

Световна седмица на кърменето 1-7 август

Е-мейл Печат ПДФ

karmene 31.07.19Всяка година през месец август се провежда Световната седмица на кърменето с подкрепата на СЗО иУНИЦЕФ. Мотото на кампанията за 2019 г. е "Да подкрепим родителите. Да направим кърменето възможно". Фокусът на събитието тази година е носочен към родителите и подчертава значението на съвместните усилия за защита, насърчаване и подкрепа на кърменето. Кърмещата майка се нуждае както от помощта на партньора и семейството си, така и от подкрепа на работното място и от цялото общество.

продължава>

Страница bareback gay porn 3 от 184