• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ НА МОРБИЛИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Към 27.05.2019 г. в РЗИ – Монтана са съобщени 9 случая на морбили. От тях 6 са лабораторно потвърдени, другите 3 са отхвърлени.

Териториално са засегнати две общини - Монтана и Бойчиновци. Община Монтана – 3 случая, всички в гр. Монтана и община Бойчиновци - 3 случая (2 случая с. Лехчево и 1 случай в с. Мърчево). Разпределението по възрастови групи е както следва:

продължава>

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

Е-мейл Печат ПДФ

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София, при следния дневен ред:

продължава>

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

Е-мейл Печат ПДФ

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучер“ № 76 в гр. София, при следния дневен ред:

продължава>

Страница celebrity porn 4 от 177