• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална Porn Stars здравна инспекция – Монтана


Консултант

Е-мейл Печат ПДФ

 Тук може да получите актуална информация в областта на:

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На вниманието на туристите, почиващи в град Вършец

1.Информация относно местоположението на най-близките лечебни заведения, сключили договор с НЗОК и медицинската помощ, която те предоставят;

2.Информация за правилата, при които българските граждани могат да ползват медицинска помощ – на български и английски език;

3.Информация за правилата, при които граждани на страни-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария могат да ползват медицинска помощ – на български и английски език.

 

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2018” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2017” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2016” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2015” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2014” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2013” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2012” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2011” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2010” за област Монтана

Статистическият справочник„Здравеопазване - 2009”за област Монтана


ПРАВА toon porn НА ПАЦИЕНТА

На вниманието на пациентите в лечебните заведения за болнична помощ в област Монтана

Общи права на гражданите за ползване на медицински услуги

Задължения на пациента

Нормативно регулиране правата на пациента 

 

ШУМ

Годишен доклад на шумовото натоварване в област Монтана - 2015 г.

Мониторинг на шумовото натоварване в град Монтана за 2014 г.

Годишен доклад на шумовото натоварване в област Монтана - 2013 г.

Годишен доклад на шумовото натоварване в област Монтана - 2012 г.

Годишен доклад на шумовото натоварване в област Монтана - 2011 г.

 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Азиатски тигрови комари в България


ПРОМОЦИЯ mobile porn movies НА ЗДРАВЕТО

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2017 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2016 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2015 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2012 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2018 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2017 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2016 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2014 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2013 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2012 г. 

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2011 г.

 

СВЕТОВНИ ЗДРАВНИ ДНИ

Световни здравни дни