• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


8 НОЕМВРИ - Световен ден gay twinks за борба с онкологичните заболявания

Е-мейл Печат ПДФ

 Превенцията на онкологичните заболявания е свързана с доброто им познаване, профилактика, ранното откриване, съвременна диагностика, комплексно лечение, наблюдение и възстановяване на трудоспособността. Тя е насочена към намаляване на заболеваемостта и инвалидността, предизвикани от тях както и към увеличаване броя на излекуваните болни.
 Приоритетна Amateur Porn цел е осъществявянето на съвместни дейности за подобряване на отношението на обществото към онкоболните.
 Необходимо е добро познаване етиологията на тези заболявания и тяхната профилактика. Тя бива първична и вторична.
 Първичната профилактика на злокачествените заболявания се базира на наблюдения върху заболели пациенти, работещи при определени условия на труд. Задача на онкологичните и здравно–профилактичните институции е да насочат усилия за проучване условията на средата, в която живеят и работят хората, да изясняват до колко тя влияе за възникването на злокачествените тумори и да вземат мерки за отстраняване или намаляване на вредните въздействия на канцерогенните фактори в нея.
 Вторичната профилактика се обуславя от постиженията на съвременната онкология, която разкрива значението на преканцерозите в генезата на онкологичните заболявания. Ранното откриване и лечение на преканцерозите, отстраняването на причините, способстващи тяхното възникване са едни от основните елементи на профилактиката на онкологичните заболявания. Това налага такива болни да бъдат под непрекъснато диспансерно наблюдение и лечение.
 Известно е, че възникването на туморите обикновено се предшества от пренеопластични състояния (хронични възпалителни, дистрофични и други процеси ).
 За откриване на преканцерозните заболявания в значителна степен допринася активното участие на самия пациент. То се изразява в самонаблюдение и своевременна консултация с общопрактикуващия лекар с цел насочване за специализиран преглед към онкодиспансер. Много важно място заема промоцията на здраве в организацията на онкологичната помощ. Посредством здравно-образователни материали и консултации тя насочва и изяснява на хората значението на ранната диагностика и своевременното лечение на онкологичните заболявания. Посочва причините и начините за отстраняване или намаляване на рисковите фактори в условията на труд и бит, влиянието и значението на стреса, нерационалното хранене, тютюнопушенето, наследствеността за възникване на преканцерозите.
 За 2006г. всичко регистрирани случаи за Бургаски регион celebrity porn на болни от злокачествени заболявания са 13 gay group sex 290 души. За 2005г. gay anime те са били 12 402. За 2006г. новорегистрираните са 1 783, за 2005г - 1 590. Общ брой починали за 2006г. - 988, за 2005г. - 776.

 Най-засегнатите cartoon porn органни локализации
 Храносмилателни органи :стомах, дебело черво, ректум, черен дроб, жлъчни пътища
 Дихателни органи и гръден кош : трахея, бронхи и naked celebrities бял дроб
 Меланом mobile teen porn на кожата
 Млечна жлеза
 Женски celebrity nudes полови органи: шийка на матката, яйчници, тяло на матката
 Мъжки полови органи: простата
 Отделителна система: пикочен мехур
 Злокачествени образования на кръвотворната система naked celebrities : Нехочкинов лимфом, левкемия