• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


20 ОКТОМВРИ - Световен ден за профилактика на йоддефицитните заболявания и състояния

Е-мейл Печат ПДФ

 Пълноценното развитие и растежът на човешкия организъм, изисква да се приема ежедневно определено количество йод.

 Йодът е микроелемент от жизнена важност, който е основна съставна част на хормоните на щитовидната жлеза, които регулират обмяната на веществата и функциите на всички органи. Тяхната роля има решаващо значение за развитието и растежа. Най-чувствителна на въздействието им е централната нервна система в детска възраст. Дневните нужди от йод възлизат на 150 мкгр. за възрастните, за бременни и кърмещи 200мкгр. и 100-120мкгр. за деца до 12 годишна възраст. Приемът на йод под 100 мкгр. води до сериозни нарушения в организма известни като йоддефицитни заболявания. Класификацията на йоддефицитните заболявания приета от СЗО включва следните нозологични единици :
 1.Фетус и новородени:
 - неонатална гуша
 - неонатален хипотиреоидизъм
 - ендемичен кретенизъм
 2. При деца и юноши:
 - ювенилна гуша
 - ювенилен хипотиреоидизъм
 - забавено психо-интелектуално развитие
 - забавен пубертет, крипторхизъм
 3. При възрастни
 - ендемична гуша
 - celebrity sex tapes ендемичен хипотиреоидизъм
 - videos porno gay стерилност, спонтанни аборти, мъртви раждания, нарушени мозъчни функции
Характерът и тежестта на нарушенията при тези заболявания зависят от средния дневен прием на йод:
 100-200мкгр. - липсват нарушения
 50-80мкгр. gay anime - съществува повишен риск за аномалии на фетуса
 25-50мкгр. porn cartoon - спонтанни аборти, психично изоставане, вродени аномалии
 10-25мкгр. hamster mobile porn – високо степенни гуши, интелектуален дефицит, кретенизъм, психомоторни дефекти, стерилност.

 От naked celebrities значение за изявата на тези заболявания са и допълнителни екзогенни фактори: нерационално хранене, което включва оскъдно хранене или гладуване, консумация на храни съдържащи естествени струмигени /зеле, цвекло, бобови храни и др./, хронични гастроентероколити, панкреатити, паразитози, тютюнопушене, прием на медикаменти и работа с пестициди и химикали. Йодният дефицит, както и тези допълнителни екзогенни фактори директно повлияват тиреоидната хормоносинтеза, като стимулират поглъщането на йод от жлезата. При нарушаването на тези регулаторни механизми т. нар. /йодна помпа/ настъпва хормонална недостатъчност, което се компенсира с хиперплазия на щитовидната жлеза /еутиреоидна гуша/. При по-тежък йоден дефицит хипотиреоидизма води до изоставане развитието на фетуса, до забавяне психомоторното развитие на детето, кретенизъм.
 Основен източник на йод е храната. При правилен хранителен режим около 60% от дневните нужди се осигуряват от животинските продукти, 30% от растителните храни и около 10% от питейната вода. Най- богати на йод са рибата, морските продукти, млечните продукти, орехите и зелените части на растенията. За кърмачетата основен източник на йод е майчината кърма и мляко, плодовите и зеленчукови сокове.

В celebrity porn животинските и растителни продукти от райони, чиито почви и води са бедни на йод /планински, полупланински или такива с ерозия на почвата/ води до заболявания, които имат ендемичен характер. Това изисква допълнителен прием на йод. В съвременната йодна профилактика, като универсално средство е използването на йодирана сол в семейството, в заведенията за обществено хранене и производствата на хранителни продукти. Йодираната сол е най-подходяща за допълнителен прием на йод, защото тя е общодостъпен и евтин продукт. Използва се ежедневно от населението и не изисква сложни технологии за производството му. Физиологичният дневен прием на готварска сол е 5гр.. Приемът на по-голямо количество е вредно особено за възрастни, болни хора и деца. Необходимо е да се знае, за йодираната сол, че трябва да се съхранява в сухи, добре затворени съдове, да се прибавя към ястията след снемане от огъня, тъй като високата температура води до разпадане на йода.

 От 1994 г. йодната профилактика е задължителна за цялата страна и се осъществява със сол йодирана с калиев йодат, който е стабилен и не се разлага от слънчевата светлина. Йодирането на солта е в количество 28-55мг на килограм сол. То е достатъчно и гарантиращо необходимия дневен прием на йод. Съдържанието на йод и качеството на солта предлагана на населението се контролира от РИОКОЗ. Инспекцията провежда постоянен мониторинг на солта за хранителни цели. За целта се извършва:

Системен здравен контрол чрез:
 - Big Ass Porn контрол на вноса
 - контрол на обекти за производство и пакетиране на сол за хранителната промишленост
 контрол naked celebrities на производството на храни
 контрол на обектите в търговската мрежа
 Лабораторен gayporno анализ за съдържанието на калиев йодат в предлаганата за консумация йодирана готварска сол