• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


22 АПРИЛ - Световен ден на земята

Е-мейл Печат ПДФ

          Върху организма на човека оказват влияние редица фактори на обкръжаващата среда - замърсяване на атмосферния въздух, състояние на питейното водоснабдяване, замърсяването на почвата, нарастващата шумова агресия.       

         Атмосферният въздух е един от компонентите на околната среда, непосредствено свързан с човека и неговото здраве. Основни замърсители на атмосферата са : прахът, серните оксиди, азотните оксиди, сероводородът, въглеродният оксид и диоксид. Те се получават при изгарянето на различните горива / въглища, нефт, дизелово гориво/ и при промишлените дейности / производство на цимент, изкуствени текстилни влакна, в черната и цветна металургия и др. /. Сериозен замърсител на въздуха е тъй нар. токсична мъгла / смог/, образуваща се в селища с голямо автомобилно движение, при интензивно слънчево греене и относително безветрие.

 

      celeb sex tapes Повечето атмосферни замърсители оказват вредно влияние върху човешкия организъм, като предизвикват :

ü  Локални възпалителни процеси по лигавицата на очите и горните дихателни пътища

ü  Интоксикация / отравяне / с клинична картина, характерна за всеки различен замърсител

ü  Увреждане Anal Porn на имунната бариера спрямо различни инфекциозни и неинфекциозни агенти

ü  Поява gay group sex на злокачествени новообразувания

ü  Генетични увреждания

Най-податливи на въздействието на атмосферните замърсители са децата, възрастните хора, пушачите и работниците, изложени на професионални вредности.

 

        naked celebrities Водата е най-разпространеното вещество на планетата. Човекът използва водата за пиене, битови и промишлени нужди. Отклоненията в качествата на питейната вода могат да бъдат причина за възнисването на много заболявания :

ü  Заразни hd mobile porn болести - коремен тиф, паратиф, дизентерия, холера, чума, вирусен хепатит и др.

ü  Биогеохимични заболявания - свързани с ниско или високо съдържание на някои микроелементи във водата и храната / зъбен кариес, флуороза, ендемична гушавост, ендемична молибденова "подагра" /

ü  Заболявания, porn cartoon свързани със солевия състав на водата - хипертония, сърдечно-съдови заболявания, уролитиаза

ü  Заболявания, celebrity porn свързани с токсичното и канцерогенно действие на химичните вещества - остри и хронични отравяния с тежки метали, злокачествени новообразования

ü  Почвата naked celebrities е друг основен компонент на околната среда. В нея, като огромна естествена лаборатория отпадъците от живота на хората, животните и растенията се разграждат до минерални продукти и хумус. Главните замърсители на почвата са тежките метали / олово, арсен, цинк, мед, манган/, изкуствени торове, пестициди, отпадни продукти от промишлеността, селското стопанство и бита.

 

         gay twink porn Шумът е съвкупност от звукове с различен произход. Източници на шум са транспортните средства, битовата техника, музикални уредби и др. Шумът влияе върху човека като :

ü  Уврежда слуховия орган до загуба на слуха

ü  Уврежда hentai porn videos централната и вегетативната нервна система, като причинява раздразнителност, главоболие, световъртеж и безсъние

ü  Намалява работоспособността

ü  Повишава секрецията на адреналин в организма, което причинява свиване на кръвоносните съдове, повишаване на кръвното налягане, ускоряване на сърдечната дейност. Това води до развитие на хипертония и като резултат до тежки съдови инциденти - мозъчни кръвоизливи, инфаркти и др.