• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Лечебни заведения в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА 

 Многопрофилна болница за активно лечение

„Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана

Адрес:гр. Монтана, ул. „Сирма войвода" №2
Централа
096/306 881,882,883,884,885;  
Изп. директор:
д-р Цветан Тодоров - тел: 300 331
Лечебното заведение разполага с 400 легла, структурирани в 18 клинични отделения:

 

Легла за реанимация и интензивно лечение - 9

В т.ч

√Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 9

 

Легла за активно лечение - 374
В т.ч

√Отделение по вътрешни болести - 22

√Отделение по кардиология - 35

√Отделение по нефрология и диализно лечение - 18

√Първо отделение по по пневмология и фтизиатрия/пулмология/ - 40

√Второ отделение по по пневмология и фтизиатрия/фтизиатрия/ - 25

√Отделение по нервни болести - 38

√Отделение по психиатрия - 13

√Отделение по инфекциозни болести - 20

√Отделение по педиатрия - 25

√Отделение по хирургия - 52

√Отделение по урология - 10

√Отделение по ортопедия и травматология - 19

√Отделение по очни болести - 10

√Отделение по ушно-носно-гърлени болести - 10

√Отделение по акушерство и гинекология – 23

√Отделение по неонатология – 14

Легла за долекуване и продължително лечение - 17
В т.ч

√Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - 17

 

Специализирана болница за активно лечение по нервни болести „Св.Георги" ЕООД гр.Монтана
Адрес:гр. Монтана, бул. " Ал.Стамболийски" №92
Телефон
096/38 38 38
Управител:
д-р Д.Караилиев
Лечебното заведение разполага с 60 легла, структурирани в 2 отделения:

Легла за активно лечение – 40

√Отделение по нервни болести - 40 
Легла за долекуване и продължително лечение - 20

√Отделение за по физикална терапия и рехабилитационна медицина – 20


Многопрофилна болница за активно лечение

 „Свети Николай Чудотворец ЕООД” гр.Лом
Адрес:гр.Лом ул. „Т.Каблешков" 2
Централа
0971/6 00 51
Управител:
д-р Георги gay cocks Савков - тел: 0971/6 00 65 
Лечебното заведение разполага с 257 легла, структурирани в 11 отделения с легла: 

Легла за реанимация и интензивно лечение - 6

В т.ч

√Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 6

Легла за активно лечение - 231

В т.ч

√Отделение по вътрешни болести - 77

√Отделение по нервни болести - 30

√Отделение cartoon porn comics по психиатрия - 30

√Отделение по инфекциозни болести - 13

√Отделение по детски болести - 15

√Отделение по хирургия - 32

√Отделение по ортопедия и травматология - 12

√Отделение по ушно-носно-гърлени болести - 6

√Отделение по акушерство и гинекология - 16

Легла за долекуване и продължително лечение  - 20
В т.ч

√Отделение за по физикална терапия и рехабилитационна медицина - 20


„Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица” ЕООД

гр. Берковица
Адрес:
гр. Берковица, ул. „Александровска" № 65
Централа
0953/88 012  
Управител:
Юлия Веселинова прокурист - тел: 0953/88 013  
Лечебното заведение разполага с 60 легла, структурирани в 5 отделения с легла: 

Легла за активно лечение - 60
В т.ч

√Отделение по вътрешни болести - 14

√Отделение по нервни болести – 10

√Отделение по детски болести - 14

√Отделение по хирургия - 10

√Отделение по акушерство и гинекология - 12

 

Специализирана болница за рехабилитация

„Национален комплекс” ЕАД  филиал „Свети Мина”
Адрес:гр. Вършец, Паркова зона
Централа
09527/22 58, факс: 09527/22 23  
Изп. директор:
доц.д-р Антон Савов - 09527/20 89 
Лечебното заведение разполага с 120 легла, структурирани в 2 отделения: 

Легла за долекуване и продължително лечение - 120
В т.ч

√Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - 120

 


Център за спешна медицинска помощ  гр.Монтана
 

Адрес: гр.Монтана, ул. „Сирма войвода" 2

Директор: д-р Серьожа Ценков тел: 096/300 306

Филиали към ЦСМП- ФСМП-гр.Лом, ФСМП-гр.Берковица, ФСМП-гр.Вършец,ФСМП-гр.Вълчедръм и ФСМП-гр.Чипровци

 

Дом за медико-социални грижи за деца гр.Монтана

Адрес:гр.Монтана, ул."22 септември" 46

Директор: naked celebrities д-р Татяна Кабзималова тел: 096/303 270

 

Списък на лечебните заведения, които имат право да провеждат балнеолечение и рехабилитационни услуги на територията на област Монтана, съгласно изискванията на Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина” по Наредба № 30 от 19 юли 2004г.

 

1. „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД филиал „Свети Мина” гр. Вършец.

2. Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по физиотерапия, курортология и рехабилитация – „ПРО” ЕАД клон Вършец  балнеохотел „Тинтява”, ул. „Васил Левски” № 16, гр. Вършец.

3. Индивидуална naked celebrities практика за специализирана медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина – Комплекс „Чинарите”, ул. „Арх. Нешев” № 3, гр. Вършец.