• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Е-мейл Печат ПДФ

Служебно заличаване на регистрация на обекти с обществено предназначение

 

Със заповед на директора на РЗИ – Монтана и във връзка с промяна на нормативната уредба  от регистъра на обекти с обществено предназначение на РЗИ – Монтана се заличават:

 

1.Обекти за производство на материали и предмети за контакт с храни – Заповед № 05-2-118/29.06.2011

 

2.Обекти за търговия на материали и предмети за контакт с храни – Заповед № 05-2-117/29.06.2011

 

3.Транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на храни – Заповед № 05-2-119/29.06.2011