• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство Cumshots на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Е-мейл Печат ПДФ

Заповед№ РД-19-97/10.02.2011 г. на Директора на РЗИ Монтана относно списък на длъжностите, за които се изисква достъп до информация, представляваща служебна тайна в РЗИ - Монтана

Заповед№ РД-19-98/10.02.2011 г. на Директора на РЗИ Монтана относно списък на категориите информация, подлежащи на класификация, като служебна тайна в РЗИ - Монтана