• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ОТТЕГЛЕНА - Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил”

Е-мейл Печат ПДФ

РЗИ free porn МОНТАНА обявява Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил

ЗАПОВЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА  ПОКАНА С  ID 9035190

-         ПУБЛИЧНА ПОКАНА

-        РЕШЕНИЕ № 2/27.10.2014 г.

-    ПРАВИЛА за провеждане на процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава Осем „а” от ЗОП, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението и.

-        ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

-         ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-         ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-         ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

-         Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

-         Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 5, т. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки

-         ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

 

 

 Цялата документация по Публичната покана като архивен файл може да изтеглите ТУК