• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“

Е-мейл Печат ПДФ

РЗИ naked celebrities Монтана обябявя процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“ 

-  Публична покана с ID 9035909 

-  РЕШЕНИЕ № 4/12.11.2014 г. 

-ПРАВИЛА за провеждане на процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава Осем „а” от ЗОП, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението и. 

-ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 

-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

-ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

-ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5, т. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

-ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Цялата документация може да изтеглите и ТУК

 

До Всички участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Протокол от 25.11.2014 за отваряне на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил”

 

Договор от 08.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил”

 

 

Информация за плащане от 17.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил”