• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


1. Издаване на становище за недостатъчност от специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ДАДЕНА СПЕЦИАЛНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ” (.pdf)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ, на основание на чл. 81, ал.1, т. 1 от Закона за лечебните заведения да бъде издадено Становище за наличие на недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ по специалността (.doc)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ на основание на чл. 81, ал.1, т. 3 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения да бъде издадено Становище за наличие на недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ от лекари със съответната специалност (.doc)

 

Назад към СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, предоставяни от РЗИ Монтана