• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


2. Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УТВЪРДЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРИРАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕна основание чл. 40, ал. 10 от Закона за лечебните заведения, за регистрирация в Регионална здравна инспекция – Монтана подвижни структури на лечебното заведение (.doc)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ да бъде издаден препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение (.doc)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ да бъде издадено удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните  заведения(.doc)

 

Назад към СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, предоставяни от РЗИ Монтана