• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ”

 

ЗАЯВЛЕНИЕ на основание чл.170 от Закона за здравето и чл. 8а, ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, за регистрирация в Регионална здравна инспекция практикуваните неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  (.doc)

 

КНИГА за посещения  /Свали книгата като текстов файл ТУК/ 

 

Съгласие от пациента за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  /Свали Съгласието като текстов файл ТУК/

 

Назад към СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, предоставяни от РЗИ Монтана