• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Задължителни и препоръчителни имунизации в Р. България

Сред naked celebrities най-големите достижения на общественото здравеопазване безспорно се нарежда успешното приложение на ваксините в борбата с инфекциозните болести. На днешния човек му е трудно да си представи заболяване и смърт от едра шарка, детски паралич (полиомиелит) и много други болести на детството, засягащи и възрастните. Производството на ваксини е поставено на научни основи и съчетава медицински знания, безкомпромисен международен контрол и узаконяването им в системата на здравеопазването. Днес няма държава без собствен Национален имунизационен календар, отразяващ световните постижения в борбата с инфекциите, но и отчитащ местните особености (епидемично разпространение на микроби и вируси, достъп до системата на здравеопазване и др.).

Двеста години след откриването и успешното прилагане на първата ваксина – срещу вариолата – от английския лекар Дженер, днес разполагаме с ваксини срещу повече от 26 инфекциозни болести и техният списък непрекъснато се обогатява.

 

Ваксините – основно средство за предпазване от заразни болести